Chính sách bảo hành Vertu

Chính sách bảo hành Vertu

 


STT


Sản phẩm

Thời hạn bảo hành

Máy

Phụ kiện

1

Vertu Signature S

2 năm

2 năm

2

Vertu Signature S Gold

5 năm

5 năm

 

Lưu ý:

- Tất cả các máy bán ra đều được bao test 1 đổi 1 trong 10 ngày và bảo hành theo chế độ ở bảng trên (chỉ đổi máy nếu những lỗi đó không phải do lỗi người dùng hoặc người dùng có nhu cầu nâng cấp lên đời máy).

- Bảo hành cho máy là bảo hành tất cả các lỗi của máy phát sinh trong quá trình sử dụng và máy đó vẫn còn nằm trong thời gian bảo hành theo bảng trên (chỉ bảo hành lỗi do nhà sản xuất, những lỗi do người dùng thì không bảo hành)

- Không bảo hành vỏ, màn hình, mặt kính.