Zala - Địa chỉ chế tác trang sức & đồng hồ, Vertu số 1 tại Việt Nam